Message # 1 | 11:41 AM
Gần đây vào các trang ucoz do mình tạo thì một số trang vào được còn 1 số thì lại không vào được.
Trước đó vào rất tốt, không bị ban.

Các bạn thử test trang manga4us.ucoz.com của mình xem có vào được không rùi báo cho mình nha, mình vào mãi mà không được.
Cảm ơn nhiều