• Page 1 of 1
  • 1
uCoz Community » General Information » Other Languages » khách không xem được bài viết
khách không xem được bài viết
15k
Posts: 20
Reputation: 0

Message # 1 | 1:39 AM
mặc dù trong bảng quản trị nhóm thì khách vẫn xem được trang mà khi truy cập thì khách lại không thể xem được trang, báo là Guests cannot view this page. Please log in. mọi người giúp mình với sad
Good
Posts: 359
Reputation: 12

Message # 2 | 10:44 AM
Bạn cung cấp địa chỉ trang guest can not view this page để dễ check hơn.
15k
Posts: 20
Reputation: 0

Message # 3 | 9:03 AM
Good
Posts: 359
Reputation: 12

Message # 4 | 12:37 PM
Bạn vào category management >> Nhấn vào tìm dòng GUEST như ảnh kèm theo bên dưới đã có check vào chưa nha. Check vào mới đc xem.

Attachments: 1335902.png(148.6 Kb)
15k
Posts: 20
Reputation: 0

Message # 5 | 0:55 AM
Good, cảm ơn bạn nhé smile
uCoz Community » General Information » Other Languages » khách không xem được bài viết
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: