• Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: bigblog  
uCoz Community » Communication » uCoz Discussions » File Robots.txt (Vấn đề khó giải quyết!)
File Robots.txt
MDz
Posts: 1
Reputation: 0

Message # 1 | 9:00 AM
Khi làm xong web thì SEO lên Google ,mấy ngày đầu thì chẳng sao cả, 2 bửa sau thì nó báo là Robots.txt của web chặn không cho Google kiểm tra. Trong khi đó mình lại k đụng gi` đến Robots.txt cả.
http://3tk.ucoz.com/robots.txt nó chặn url mà mình không biết cách sửa? Help với

Added (2012-11-25, 3:00 AM)
---------------------------------------------
Giup voi

Good
Posts: 359
Reputation: 12

Message # 2 | 3:17 PM
You open the file robots.txt to see what happen to it. If it is disallow , you download a robots.txt file from uCoz. Then, upload it to your host via FTP.

Quote
User-agent: *
Disallow: /


Quote
User-agent: *
Disallow: /a/
Disallow: /stat/
Disallow: /index/1
Disallow: /index/2
Disallow: /index/3
Disallow: /index/5
Disallow: /index/7
Disallow: /index/8
Disallow: /index/9
Disallow: /panel/
Disallow: /admin/
Disallow: /secure/
Disallow: /informer/
Disallow: /mchat
Disallow: /search
Disallow: /shop/order/
Disallow: /?ssid=

Sitemap: http://forum.ucoz.com/sitemap.xml
Sitemap: http://forum.ucoz.com/sitemap-forum.xml
Sitemap: http://forum.ucoz.com/sitemap-shop.xml
Sunny
Posts: 9296
Reputation: 456

Message # 3 | 2:10 PM
MDz, please ask questions in Vietnamese in the following thread: http://forum.ucoz.com/forum/28-4722-1

Locked.

I'm not active on the forum anymore. Please contact other forum staff.
uCoz Community » Communication » uCoz Discussions » File Robots.txt (Vấn đề khó giải quyết!)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: